Gabather har valt att ändra benämningen för sin substans Gaaba till GT. Substanserna kommer nu benämnas GT001, GT002 osv.

GABATHER AB

Gabather grundades år 2014, baserat på 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Eftersom många patent för välkända mediciner börjar upphöra, och generiska kopior trycker ner vinsten för de stora läkemedelsföretagen, finns det i dagsläget en stor efterfrågan på ny utveckling inom Gabathers tre fokusområden. Huvudtillgångarna i Gabather är två patentfamiljer, Quinazolinderivat och Triazoloderivat, som innehåller läkemedelskandidater i form av små-molekyler som interagerar med GabaA- receptorkomplexet. Gabathers tre fokusområden är: antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel (inkluderande behandling av Alzheimers sjukdom). Läs mer om Gabather AB här

SENASTE PRESSRELEASER

Gabather: Information kring köp och försäljning av aktier Gabather meddelar att styrelsemedlemmen, Olov Sterner, den…

Svenskt läkemedelsbolag siktar mot världen 58 miljarder dollar. Så stor är marknaden som det svenska…

Gabather: Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30   Sammanfattning av halvårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2016-04-01…